АНКОС-66 ЕООД - Пожарогасене АГС, E-mail: info(@)ankos.eu Tel:+359-885-775821; +359-885-021131; Fax: +359-2-9431910

 
Ексклузивен дилър за България на
НПГ Гранит Саламандра, Русия    Затворено акционерно дружество “НПГ Гранит-Саламандра”  фактически е било създадено през 1992 г.  Създадено за реализация на вече съще-ствуващи високотехнологични разработки. От 1993 г. компанията пристъпва към производството на малки серии ГПА. Първоначално през 1992 година е било регистрирано ЗАД “Гранит”. С течение на времето всички активи са предадени на ОАД “Гранит-Саламандра”, което през 2000 г. се преобразува в ЗАД “НПГ Гранит-Саламандра”.
     Затвореното акционерно дружество “НПГ Гранит-Саламандра” е регистрирано на 27 септември 2000 г. в Московската Регистрационна Палата.

Основни видове дейност на ЗАД “НПГ Гранит-Саламандра” се явяват:

  • производство на генератори на пожарогасителни аерозоли (ГПА);
  • производство и продажба на пожарни шкафове;
  • производство и продажба на пожаро-гасителни прахове;
  • продажба на противопожарно оборудване;
  • осъществяване на проектни, монтажни и пусково-настроечни работи по снабдя-ването на различни обекти със системи за  обемно аерозолно пожарогасене;
  • провеждане на научно-изследователски и опитно-конструкторски работи в областта на аерозолното пожарогасене;

    ЗАД “НПГ Гранит-Саламандра”  към настоящия момент се явява водещ производител на генератори на пожарогасителни аерозоли (ГПА) както в Русия, така и в света. Обезпечава обеми по-големи от 70% на целия пазар на аерозолни станции.
    ЗАД “НПГ Гранит-Саламандра” има повече от 20 патента на изобретения в областта на пожарогасенето.
    Дружеството е създадено без държавно участие, и без държавна подкрепа и в своята дейност е изцяло независимо.
    Покрай разработките и производството на ГПА, дружеството формира техническа политика за тяхното използване на промишлени и обществени обекти, складове, а също така в транспортния сектор (морски, речен, автомобилен, железопътен), разработва и комплектува всички елементи за автоматични, ръчни и индивидуални системи за пожарогасене.
    Нашите постижения по намаляването на високо-температурните зони при изхода на аерозолния поток от ГПА, послужиха за основание да се свалят редица ограничения и разширяване на областите за прилагане при разработването на нормативите за пожарна безопастност НПБ 88-2001 “Системи за пожарогасене и сигнализация. Норми и правила при проектирането”. Предпола-ганите по техническите характеристики аерозоло-образуващи композиции, способи за подаване на аерозола в защитаваните помещения, създава-ните от нас станции исистеми, методи на изпи-тания и др. бяха основа за използването от ра-ботна група за подготвянето на стандарта ISO/CD 12520-16 “Системи за аерозолно пожарогасене – физически свойства и проектиране на системи”.
    Фирмата разработва, произвежда и продава генератори за оперативно ползване (захвърлящи се в зоната на пожара) за подразделенията на Държавната противопожарна служба, местни пожарни охранителни служби и  разделенията на гражданска защита.
    Ексклузивен дилър за продукцията на ЗАД “НПГ Гранит-Саламандра” на територията на Република България  се явява фирма “АНКОС-66” ЕООД

Гранит СаламандраПожарогасител аерозолен...

Благодарение на силно инхибиращото действие на аерозола върху процесите на горене, аерозолните генератори (пожарогасители) се очертават като едно от най-ефективните и икономически най-целесъобразни противопожарни средства, използвани в ежедневната практика.

повече информация
Начало    :    За нас    :    Продукция    :    Документация    :    Партньорство    :    Контакти

Полезни връзки

Пожарогасители. Всичко за аерозолняе пожарогасител. Пожарозащита
Copyright © "Анкос 66" ЕООД , 2009, Всички права запазени.